Region Västmanland har beslutat att från och med 1 september 2021 ändras reglerna för av-/ombokning av tid.

Patienter ska avboka sin tid senast 08.30 samma dag som besöket skulle ha ägt rum. Görs av-/ombokningen senare betraktas patienten som utebliven och uteblivandeavgift kan faktureras till patienten. Uteblivandeavgiften uppgår till patientavgiften + 100 kr. Detta gäller även avgiftsfria besök och om patienten har frikort. Avgiften för uteblivna besök registreras inte i frikortet.